Khung xe đầu kéo Daewoo 2 cầu máy 340PS – V3TEF mới 100%

Khung xe đầu kéo Daewoo 2 cầu máy 340PS - V3TEF mới 100%

Khung xe đầu kéo Daewoo 2 cầu máy 340PS – V3TEF mới 100%