Cụm xe đầu kéo Dongfeng Hoàng Huy 2 cầu 375Hp – L375

Cụm xe đầu kéo Dongfeng Hoàng Huy 2 cầu 375Hp - L375

Cụm xe đầu kéo Dongfeng Hoàng Huy 2 cầu 375Hp – L375